Chào cuộc đời
CHÀO CUỘC ĐỜIChào nhé Bạn bè đã đến đông như ngày hội Ðường đời muôn lối cắt chia buồn vui Ớ ơ ơ ơ ờ Cuộc đời có biết bao bất ngờ Mỗi con người là mỗi bài thơ Chào nhé Chào chàng trai khoác vai năm hai nghìn Dạo cùng cô Tấm áo tơ quần jean Ố ô ô ô ồ Ðời nghệ sĩ lãng du giang hồ Mỗi con đường là mỗi bài thơ Chúng ta chào cuộc đời Cuộc đời say đắm cuộc đời buồn vui khát khao Chúng ta chào mọi người Với nỗi đam mê đam mê đam mê nghệ sĩ Chúng ta chào cuộc đời Cuộc đời hạnh phúc cuộc đời xẻ chia đắng cay Chúng ta chào mọi người Với nỗi đam mê đam mê đam mê cuộc đời Cuộc đời yêu dấu, của tôi