Cấy chiêm
CẤY CHIÊM Ca dao: Quách VinhSáng tác: Tô Vũ (1953) Trình bày: Hoàng Thơ******************** Rét, rét căm căm thời cuối năm mà nay sương giá á aRuộng, ruộng bừa xong bảo nhau ta nhổ , nhổ mạ ta cấy ChiêmTập đoàn làm ruộng, ruộng cấy đêm.Các anh đi đánh giặc, mà này để chúng em đi cấy càyNgười ta đẹp vì lụa í aLúa, lúa em tốt tốt vì phân í aGiêng , Hai chăm bón chuyên cần í iTư. Năm, gặt hái trăm cân, trăm cân mỗi sào.