Cầu Long Biên dáng rồng bay

Đóng góp: Nhạc sĩ Dân Huyền
CẦU LONG BIÊN DÁNG RỒNG BAY
Nhạc : Võ Toán
Thơ Dân Huyền
Minh Quang hát


Nước dâng lên sát mé cầu
Vẫn nằm nguyên như sợi chỉ
Trăm mùa xuân luôn bền bỉ
Dệt tình thương cho đôi bờ
Đạn bom Mỹ giội xuống cầu
Vẫn thách thức quân giặc lái
Người vẫn đi trái về phải
Long Biên vẫn dáng rồng bay
Cầu Long Biên qua sông Hồng
Chứng tích một thời đạn lửa
Ngày nay dập dìu đôi lứa
Tình yêu đẹp dáng rồng bay
Hà Nội ngày càng đổi mới
Vút lên trong dáng rồng bay…

Bình luận (0)