Casablanca

I fell in love with you watching Casablanca
Back row of the drive in show in the flickering light
Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar
Making love on a long hot summers night

I thought you fell in love with me watching Casablance
Holding hands 'neath the paddle fans in Rick's Candle lit cafe
Hiding in the shadows from the spies. Moroccan moonlight in your eyes
Making magic at the movies in my old chevrolet

Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca
But a kiss is not a kiss without your sigh
Please come back to me in Casablanca
I love you more and more each day as time goes by

I guess there're many broken hearts in Casablanca
You know I've never really been there. so, I don't know
I guess our love story will never be seen on the big wide silver screen
But it hurt just as bad when I had to watch you go

Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca
But a kiss is not a kiss without your sigh
Please come back to me in Casablanca
I love you more and more each day as time goes by
Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca
But a kiss is not a kiss without your sigh

Please come back to me in Casablanca
I love you more and more each day as time goes by
I love you more and more each day as time goes by

Bình luận (1)

  1. Thu vàng
    Bài hát Casablanca do ca sỹ, nhạc sỹ người Mỹ Bertie Higgins sáng tác, phát hành trong Album "Just Another Day in Paradise" năm 1982(40 năm sau ngày bộ phim cùng tên "Casablanca" được công chiếu). Cùng năm bài hát gốc xuất hiện trước công chúng thì ca sỹ người Nhật Hiromi Go đã hát lại bài này rất thành công.

    Thu vàng đã yêu bài hát này từ khi còn rất nhỏ và giờ cũng vẫn rất thích nghe giai điệu này, nhưng chỉ với bài hát gốc do ca sỹ John Healy thể hiện.

    Ai đã từng nghe từng xem phim, đã từng nghe bài hát gốc thì thật khó quên được cả nội dung phim cũng như giai điệu của nó.