Cánh chim tuổi thơ
1-Hai cánh tay khéo khéo,Cùng đôi bàn chân xinh.Em múa sao mềm mại,Như bồ câu liệng trời cao trong xanh.Hương lúa đưa ngọt lành,Táo chín thơm đầu cành.Nắng soi gương nước lấp lánh,Nâng cánh chim tuổi thơ bay xa.2-Ai chắp đôi cánh trắng,Như màu nắng đẹp cho chim.Ai vẽ đôi mắt hiền,Như giọt sương đọng cành cao lung linh.Hương lúa đưa ngọt lành,Táo chín thơm đầu cành.Gió lao xao như tiếng hát,Nâng cánh chim tuổi thơ bay xa.