Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

Người về đem tới ngày vui

Mùa Thu nắng cỏ Ba Đình
Với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời.

Người về đem tới Xuân đời
Từ đất nước cằn, từ bùn lầy cả cuộc đời bừng lên.
Bao công nhân tiền phong đưa nhân dân vùng lên.
Nhân dân theo từng bước cha già, hòa bình vui ngàn năm.

Cụ Hồ Chí Minh ánh dương vào trong ngục tù,
Tay công nhân của thế giới mới lên.
Cụ Hồ Chí Minh, ánh đuốc soi đường sáng
Đế quốc tan tành hết trước sức dân trào cuốn.
Vinh quang nhân dân Việt Nam.


Bao đau thương miền Nam trong con tim Việt Nam
Đang dâng lên làn sóng căm hờn và niềm tin thành công.
Cụ Hồ Chí Minh, ý muôn người trong một người,
Tên quê hương hồn đất nước Bắc Nam.
Cụ Hồ Chí Minh, ánh đuốc soi đường sáng
Đế quốc tan tành hết hết trước sức dân trào cuốn,
Vinh quang nhân dân Việt Nam.

Bình luận (0)