Cá lội đồng xanh

Đóng góp: cakhucvietnamcm

Bình luận (3)

  1. Lão Nông

    Bạn Meuller nhầm một chút nhé. Mỹ Bình là người thu bài này đầu tiên vào tháng 11 năm1967, do anh Nguyễn Hữu Tuấn (chồng chị) đệm piano. Đến tháng 12 năm 1972, Bích Liên cùng dàn nhạc Đoàn CMNDTU mới đến VOV thu bài này, các bác ạ.

  2. Meuller Mớ

    Nguyễn Hữu Tuấn đệm piano và thu vào 1970

  3. Người Nghe Nhạc

    Cùng với bản thu của Bích Liên, vậy là đã trọn bộ Cá lội đồng xanh rồi đấy, các bác nhể?