Cả cuộc đời thao thức

Đóng góp: Huynh Quang

Bình luận (1)

  1. Huynh Quang

    Bài này do nhóm Sức Sống Mới (TP. HCM) hát, lĩnh xướng Thu Hà, dàn dựng Huỳnh Lợi