Cả cuộc đời thao thức

Đóng góp: Huynh Quang

Bình luận (12)

 1. yeunhacdo1971

  quê gốc là An Giang bác ạ

 2. Meuller Mớ

  Vậy là người Trà Vinh chứ An Giang giờ là nơi ngụ cư chăng?

 3. yeunhacdo1971

  em ấy cũng là thành viên nhóm Sức sống mới này

 4. yeunhacdo1971

  đúng rồi bác Mớ ạ

 5. Meuller Mớ

  Gửi ynd1971, cháu Thu Hà này có phải là người trong bài báo nầy không?

  http://www.htv.com.vn/ca-si-le-thu-ha-tran-trong-tung-khoanh-khac-duoc-hat