Bụi phấn
BỤI PHẤNKhi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơiCó hạt bụi nào rơi trên bục giảngCó hạt bụi nào vương trên tóc thầy.Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêmBạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay.Mai sau lớn lên rồi, làm sao có thể nào quênNgày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ.