Bốn mùa em đi

BỐN MÙA EM ĐI


Khi con chim rừng chưa thức em đi
Khi ông mặt trời đi ngủ em chưa về
Bốn mùa em đi vai mang gùi hàng
Mang nặng tình đất nước quê hương
Mang nguồn vui đến với bao người.

Em đi nhiều cái núi, em đi nhiều cái sông
Dù trời nắng, dù trời mưa,
Ngày đêm đi không nghỉ
Trường Sơn núi khuất mây trời
Bài ca thêm yêu cuộc đời.

Em làm giao liên, em làm chiến sĩ
Cùng quê ta trên đường đánh Mỹ
Mắt em sáng miệng em cười,
Lòng em theo lá cờ Cách mạng
Lòng em nghe tiếng gọi Bác Hồ.

Em tin ngày Thống nhất,
Suối đàn T'rưng rộn rã Tây Nguyên
Nhịp bước chân người giao liên
Đường em đi đầy hoa lá
Trường Sơn hát ca tưng bừng
Đường đi khắp trên quê mình.

Bốn mùa em đi quen rừng quen núi
Hàng em đưa ra ngoài trận tuyến
Góp chiến thắng, diệt quân thù
Đường ta đi quân thù khiếp sợ
Đường ta đi có Đảng dắt dìu.

Em tin ngày Thống nhất,
Suối đàn T'rưng rộn rã Tây Nguyên
Nhịp bước chân người giao liên
Đường ta đi đường chiến thắng…Trường Sơn…!
 

Bình luận (0)