Bình minh
Chờ đợi bình minh, hồn non nước đang âm thầm sống trong gió sương. Chờ đợi bình minh, hồn hoa thắm đang êm đềm đắm trong giấc hương. Ngàn chim bay xuyến xao trên cành Vừng mây trông đón đưa tin lành Khắp nơi mơ màng, khắp nơi vui mừng, chờ đợi ánh dương Bao nguồn sáng, bao tưng bừng Đầy mây nước, tiếng vang lừng nhường reo. Bướm tung bay say nắng trên hoa, hoa đón làn gió cùng nhau múa theo Khúc thanh âm bình minh tươi sáng, tươi khắp non sông. Khắp non sông vang tiếng ca vui mừng reo ánh dương.