Biển và con tàu

BIỂN VÀ CON TÀU

Cho em nói cùng anh bằng những lời của biển
Bằng những lời của bao nhiêu bờ bến
Ngóng con tàu xa xăm
Có những đêm trăng
Biển cồn cào nỗi nhớ
Sóng miên man theo gió
Mang trong lòng bão giông
Ơi con tàu ra khơi
Là em về với bến cảng
Tình yêu như làn sóng chẳng còn là mộng mơ
Dẫu biển đẹp như thơ đã bao lần giận giữ
Sóng ơi đừng nghen thế cho con tàu ngả ngiêng
Hãy chung tình với bến để biển hát ru êm
Hãy chung tình với bến để ngàn đời biển hát êm đềm

Cho em cùng anh bằng những lời của biển
Bằng những lời của bao nhiêu bờ bến
Ngóng con tàu xa xăm
Có những đêm trăng
Biển cồn cào nỗi nhớ
Sóng miên man theo gió
Mang trong lòng bão giông
Ơi con tàu ra khơi
Là em về với bến cảng
Tình yêu như làn sóng chẳng còn là mộng mơ
Dẫu biển đẹp như thơ đã bao lần giận giữ
Sóng ơi đừng nghen thế cho con tàu ngả ngiêng
Hãy chung tình với bến để biển hát ru êm
Hãy chung tình với bến để ngàn đời biển ru êm

Bình luận (0)