Bên kia sông Đuống

Đóng góp: Anh Thư

Ai về bên kia sông Đuống

Cho ta gửi tấm the đen

Ai về bên kia sông Đuống

Cho ta gửi tấm the đen

Ngày xưa cát trắng phẳng lì sông Đuống trôi đi

Cát trắng phẳng lì một dòng lấp lánh

Bờ dâu bãi mía xanh xanh

Em ơi buồn làm chi

Anh đưa em về bên kia sông Đuống

Những hội hè đình đám trên núi Thiên Thai

Trong chùa Bút Tháp giữa huyện Lang Tài

Gửi về may áo cho ai?

Bao giờ về bên kia sông Đuống anh lại tìm em

Em mặc yếm thắm, em thắt lụa hồng

Em đi trảy hội non sông

Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh.

Ai về bên kia sông Đuống

Cho ta gửi tấm the đen

Ngày xưa cát trắng phẳng lì sông Đuống trôi đi

Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ

Sông Đuông trôi đi

Bên kia sông Đuống quê hương ta

Mà cánh đồng ta còn chan chứa bao nhiêu nắng đẹp mùa xuân.

Bình luận (0)