Bến bờ yêu thương

Bình luận (2)

  1. Đặng Quang Đông

    Thanh Lam đây sao? Nghe lạ quá...!

  2. Nguyễn Hồng Danh
    Nguyễn Hồng Danh
    BQT sửa lại tên tác giả là Ngô Quốc Trường nhé.