Bế Văn Đàn sống mãi

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

Bế Văn Đàn ơi...
Mười năm qua anh vẫn còn vẫn còn sống mãi
Đất nước quê anh lá thắm rừng xanh
Cam Mường Pồn quanh mồ anh sây đỏ
Lúa chín vàng chiến địa cũ Mường Thanh
Đàn em thơ đang hát ca đời anh.
Đồi anh giữ ngày nào cùng đội ngũ
Hoa ban chan bao nước mắt anh Pù
Thân giá súng vẫn còn nguyên chỗ cũ
Miền Nam đang xả đạn xuống đầu thù
Anh đã đi giết giặc đến bây giờ.
Từ chiến thắng Điện Biên lẫy lừng thế giới...
Anh bước vào trang sách các em thơ
Bế Văn Đàn một tâm hồn vĩ đại
Hai mươi tuổi đời sống mãi với quê hương anh hùng.
(KẾT)
Với khúc anh hùng ca.

Bình luận (0)