Bảy Núi

Đóng góp: kyuctuoidep

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Vâng, Bảy Núi là tên riêng của một huyện thuộc tỉnh An Giang. Trân trọng!

  2. kyuctuoidep

    Bảy Núi là một vùng biên giới thuộc An Giang. Nơi đây trong những ngày tháng 4/1978 binh lính Pôn pốt đã sát hại dã man hơn 3.000 người dân vô tội tại xã Ba Chúc. Năm 1980 chính quyền và nhân dân An Giang đã xây dựng nhà tưởng niệm gọi là "Nhà mồ Ba Chúc" tập trung các bộ hài cốt người dân bị giết hại cùng những chứng tích tội ác của giặc Pôn pốt.