Bão nổi lên rồi
1-Bão nổi lên rồi, Từ miền Nam quê hương thân yêu, Từ Trị Thiên băng qua Tây Nguyên, Lan tới bưng biền triệu người bừng bừng, Cùng Đà Nẵng với Huế chiến thắng, Khí thế sôi sục tràn về Sài Gòn,Giờ tiến công sục sôi tim muôn người.Cờ mặt trận giải phóng phấp phới bay tung trời,Người người đi chiến đấu vai sát vai bên nhau.Cùng vùng lên, ơi các đô thị thành phố ta ơi,Hỡi các xóm làng rừng núi xa xôi,Tiếng thét vang dội khắp nơi, bão nổi lên rồi.2-Quyết giành chính quyền, Toàn miền Nam nhân dân xông lên,Từ bao lâu ta nuôi trong tim,Ý chí căm hờn và lòng quật cường,Thù giặc Mĩ với lũ bán nước,Ta quyết xuống đường hòa cùng dòng người,Cùng tiến lên, thời cơ đã đến rồi.Chào mùa xuân chiến thắng, khắp nước đang tưng bừng,Cà miền Nam miền Bắc tay súng đang sẵn sàng.Cùng vùng lên ta quyết tiêu diệt giặc Mĩ xâm lăng,Ta phá tan tành bè lũ tay sai,Mau tiến tới toàn thắng lợi, bão nổi lên rồi.