Bàn tay mẹ
BÀN TAY MẸ Bàn tay mẹ bế chúng con,Bàn tay mẹ chăm chúng con.Cơm con ăn tay mẹ nấu.Nước con uống tay mẹ đun.Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon.Trời giá rét cũng vòng tay mẹ ủ ấm con.Bàn tay mẹ vì chúng con.Từ tay mẹ con lớn khôn….