Bài hát riêng cho anh

Bình luận (1)

  1. Trần Tuyết Minh

    Bài hát rất hay. Tôi tìm bài này đã lâu. Xin cảm ơn người cung cấp và BBT đã đăng.