Bài ca trên núi
BÀI CA TRÊN NÚI*Ớ...Đầu trời có sao chiều sao sớmĐầu núi kia có (ơ) hai người...Dù đi cùng trời dù đi khắp núiTrời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiềuNúi chỉ có hai người, hai người yêu nhau.* *Ơ...Rừng chiều có tiếng khèn ai đóKhèn hát lên những lời mong chờĐường đi về rừng đường đi xuống núiTrời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiềuNúi chỉ có hai người, hai người yêu nhau.