Bài ca tiếp vận

BÀI CA TIẾP VẬN


Trên đường đi tiếp vận tiền phương,.
Vượt đèo vượt suối.
Ta vượt đèo ,vượt suối.
Trên lưng ta đi đêm ngày

Cho nắng mưa dốc ngược đường dài.
Tiếng ca theo gió.
Qua bao dốc núi, qua bao dặm đường
Dù núi cao chót vót
Ngày nắng đêm mưa.

Bao nhiêu hạt gạo.
Bấy nhiêu tình thương
Em mang theo hạt gạo hạt vàng.
Cho anh Giải phóng
Đang ngày đêm diệt thù( à ha…..)
 

Bình luận (0)