Bài ca người làm báo

BÀI CA NGƯỜI LÀM BÁO


Nhà báo, nhà báo Việt Nam
Một lòng trung thành với Đảng
Nhà báo, nhà báo Việt Nam
Toàn tâm vì nước vì dân.
 
Nhà báo Việt Nam
Nghiêm túc, trung thực, dũng cảm
Đấu tranh không ngại gian truân
Nhanh nhạy kịp thời chính xác
Học tập, sáng tạo, chuyên...cần.
 
Đó là nhà báo cách mạng
Đó là nhà báo nhân dân
Đó là nhà báo cách mạng
Nhà Báo Việt Nam...

Bình luận (1)

  1. Nguyễn Thanh Tuấn
    Nguyễn Thanh Tuấn
    Ua?! Bài này ai sáng tác vậy?