Bài ca khởi nghĩa

Đóng góp: VVO

Bình luận (1)

 1. trungsy

  Tổ quốc ta vang tiếng kèn chiến thắng

  Giờ phút vinh quang đang đợi chờ chúng ta

  Khắp miền nam dấn bước lên phía trước

  Giành lấy tự do cuộc sống với mùa xuân

  Anh chị em ơi, ra tay quét sạch bốt đồn

  Đập tan xích xiềng áp bức

  Mau đứng lên giành chính quyền

  Ta quyết thắng là thắng

  Lệnh trên đã truyền cùng đi giết giặc

  Anh chị em ơi, mỹ -ngụy đang hấp hối rồi

  Nghe tiếng kèn xuất kích, vững vàng ta tiến lên.


  Nguyện xả thân cho quê nhà đất nước

  Đạp trên đầu thù ta quyết lập chiến công

  Nắm thời cơ, súng chắc tay sốc tới

  Giành lấy tự do cuộc sống với mùa xuân

  Anh chị em ơi, ta không nén được nữa rồi

  Thù sâu quyết trả cho xong

  Ai có dao cầm dao này, ai có súng nổ súng

  Từ trên núi rừng tràn vô phố phường, lan về nông thôn

  Gặp mỹ đâu đánh đó này

  Ai có gì đánh nấy, vững vàng ta tiến lên.