Bài ca hữu nghị Việt - Lào

Bình luận (2)

  1. nguyen du
    Những bài hát Việt - Lào thể hiện tình cảm của tình đoàn kết.
  2. Nguyen du
    Những bài hát Việt - Lào rất hay - thể hình tình cảm của các dân tộc Đông Nam Á.