Bài ca Hồ Chí Minh

Đóng góp: Thanh Giang
BÀI CA HỒ CHÍ MINH


Cuộc đời Người là tiếng hát
Xóa hết thương đau, tung bao xích xiềng
Cuộc đời Người là tiếng hát
Chiến đấu hy sinh, yêu thương nồng cháy.

[ĐK:]
Người luôn sống mãi trong giai điệu trái tim
Đời ngân vang mãi điệp khúc Hồ Chí Minh.

Cuộc đời Người là tiếng hát
Thắm thiết reo vui, xua tan nỗi buồn
Cuộc đời Người là tiếng hát
Thắp sáng lương tri, lung linh niềm tin.

Cuộc đời Người là tiếng hát
Đá hóa vô biên không câu cuối cùng
Đời đời người người hát miết
Tiếng hát thêm cao, thêm giai điệu mới.

Bình luận (0)