Bài ca Hồ Chí Minh
BÀI CA HỒ CHÍ MINHCuộc đời Người là tiếng hátXóa hết thương đau, tung bao xích xiềngCuộc đời Người là tiếng hátChiến đấu hy sinh, yêu thương nồng cháy.[ĐK:]Người luôn sống mãi trong giai điệu trái timĐời ngân vang mãi điệp khúc Hồ Chí Minh.Cuộc đời Người là tiếng hátThắm thiết reo vui, xua tan nỗi buồnCuộc đời Người là tiếng hátThắp sáng lương tri, lung linh niềm tin.Cuộc đời Người là tiếng hátĐá hóa vô biên không câu cuối cùngĐời đời người người hát miếtTiếng hát thêm cao, thêm giai điệu mới.