Bài ca Hồ Chí Minh

Bản nhạc

BÀI CA HỒ CHÍ MINH

Sáng tác:  Ewan Macoll
Trình bày: Thanh Xuân.
************************

 

Miền biển Đông, xa tắp nơi chân trời
Người dân ở đó lầm than đói nghèo
Từ đau thương Người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi
Rọi chiếu tới dân mình
Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh! Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh! Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh!

Vượt trùng sóng người đi khắp phương trời
Luyện tôi ý chí lòng nuôi căm thù
Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ vì đế quốc dã man
Giày xéo đất nước mình, giày xéo Đông Dương này, tàn sát bao con người

Rừng rực cháy lửa cách mạng lan tràn
Từ rừng Việt Bắc vào đến Tháp Mười
(Hồ Chí Minh mùa xuân chứa chan muôn niềm tin
Người từ chân lý sinh ra Người là sao sáng ngời
Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh! Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh! Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh!)2

Bình luận (1)

  1. Cháu ngoan Bác Hồ

    Giọng hát của cô thật đẹp