Bài ca đội nữ tiếp vận

Bản nhạc

BÀI CA ĐỘI NỮ TIẾP VẬN

1-
Đường còn dài ta bước nhanh chân
Ngoài mặt trận chiến sỹ đang mong,
Thêm nhiều súng(ớ ơ) nhiều đạn đánh tan quân thù
Nhịp nhàng cùng đôi gánh trên vai,
Đoàn từng đoàn theo ánh trăng sao
Ta mang theo tiếng ca tiếp vận, đi khắp nơi nơi.

Anh Bộ đội ơi… Anh đi chín núi mười sông (ớ ơ)
Chị em đâu quản mưa Đông với nắng Hè.
Hò ơ hớ ơ ơ…
Đạn bom chẳng ngại, gian lao chẳng sờn.

2-
Diệt trừ loài giặc Mỹ tay sai
Bộ đội cần áo ấm cơm no.
Ta góp sức (ớ ơ) góp gạo gánh ra chiến trường.

Vượt đồn thù đêm tối ta đi.
Ngoài mặt trận đang chiến thắng to.
Ta đi mau gánh thêm gánh gạo là thêm chiến công.

Anh Bộ đội ơi…Em đây dãi nắng dầm sương (ớ ơ)
Cũng không sánh kịp công anh nơi chiến trường
Hò ớ ơ ớ ơ…
Chị em xin được theo anh diệt thù….

3-
Đường gập gềnh vách đá cheo leo ,
Rừng trập trùng mây trắng bay theo
Vai dù có (ớ ơ) mang nặng sá chi nhọc nhằn .

Nặng nào bằng căm uất trong tim,
Thù giặc Mỹ chồng chất như núi.
Ta chung tay với anh Bộ đội giải phóng quê hương…

Anh Bộ đội ơi…Anh đi chiến đấu vì dân (ớ ơ)
Diệt quân cướp Mỹ em thương (ớ) anh nhiều …
Hò ơ hớ ơ ớ ơ….
Dù trong gian khổ quân dân đượm tình…!

Kết
Đường còn dài ta bước nhanh chân
Ngoài mặt trận chiến sỹ đang mong 
Thêm nhiều súng (ơ ơ) nhiều đạn đánh tan quân thù.
Nhịp nhàng cùng đôi gánh trên vai,
Đoàn từng đoàn theo ánh trăng sao.
Ta mang theo tiếng ca tiếp vận đi khắp nơi nơi...
 

Bình luận (2)

 1. ThanhNguyễn

  Bài Ca Đội Nữ Tiếp Vận.
  Sáng tác: Thuận Yến…

  Đường còn dài ta bước nhanh chân.
  Ngoài mặt trận chiến sỹ đang mong,
  Thêm nhiều súng(ớ ơ) nhiều đạn đánh tan quân thù.
  Nhịp nhàng cùng đôi gánh trên vai,
  Đoàn từng đoàn theo ánh trăng sáng.
  Ta mang theo tiếng ca tiếp vận ,đi khắp nơi nơi.
  Anh Bộ đội ơi… Anh đi chín núi mười sông (ớ ơ)
  Chị em đâu quản mưa đông với nắng hè.
  Hò ơ hớ ơ ơ…Đạn bom chẳng ngại ,gian lao chẳng sờn.
  Diệt trừ loài giặc Mỹ tay sai.
  Bộ đội cần áo ấm cơm no.
  Ta góp sức (ớ ơ) góp gạo gánh ra chiến trường.
  Vượt đồn thù đêm tối ta đi.
  Ngoài mặt trận đang chiến thắng to.
  Ta đi mau gánh thêm gánh gạo là thêm chiến công.
  Anh Bộ đội ơi…Em đây dãi nắng dầm sương (ớ ơ)
  Cũng không sánh kịp công anh nơi chiến trường
  . Hò ớ ơ ớ ơ…Chị em xin được theo anh diệt thù….
  Đường gập gềnh vách đá cheo leo ,
  Rừng trập trùng mây trắng bay theo
  Vai dù có (ớ ơ) mang nặng xá chi nhọc nhằn .
  Nặng nào bằng căm uất trong tim,
  Thù giặc Mỹ chồng chất như núi.
  Ta chung tay với anh Bộ đội giải phóng quê hương…
  Anh Bộ đội ơi…Anh đi chiến đấu vì dân (ớ ơ)
  Diệt quân cướp Mỹ em thương (ớ) anh nhiều …
  Hò ơ hớ ơ ớ ơ…. Dù trong gian khổ quân dân đượm tình…!

 2. Vân Anh
  Theo tôi, giọng chị Tuyết Nhung thích hợp ở các bài hát song ca.Bài nào cũng hay và độc đáo!