Bài ca đi cùng năm tháng - bài ca xây dựng

Bình luận (1)

  1. toquocghicong
    toquocghicong
    Có lẽ các Bác BQT cần có thư mục chứa các bài hát theo chủ đề vì nếu để như hiện nay các Bác mới vào trang nhạc không tìm được các Bản thu này