Bài ca cầu Cấm

1. Trăng ngời soi, nước êm đềm trôi,
Đò Cấm đêm nay hát với đội cầu,
Từng nhịp cầu vững chắc qua sông,
Tàu vui lao nhanh trong gió đèo Phương Tích
Dô hò dô, dô ấy dô hò dô,
Cầu Cấm thân yêu mang sức cuộc đời ta.

2. Câu hò ngân, sóng nâng triều lên,
Còn nhớ bao đêm pháo kích bom giặc gầm,
Từng nhịp cầu gắn bó yêu thương,
Cầu vươn sang ngang trong chí người gang thép.
Dô hò dô, dô ấy dô hò dô,
Đội ngũ ta đi hát tiếp bản hùng ca.

3. Qua dòng sông, bao chuyến xe ngược xuôi,
Kìa pháo qua sông ra đi giữ biển trời.
Chào nhịp cầu nuôi lớn ước mơ,
Tàu vui lao nhanh đi xây dựng đất nước.
Ơi Nghệ An đất quê ta,
Cầu Cấm thân yêu viết tiếp bản hùng ca.

Bình luận (1)

 1. Pear

  1. Trăng ngời soi, nước êm đềm trôi,
  Đò Cấm đêm nay hát với đội cầu,
  Từng nhịp cầu vững chắc qua sông,
  Tàu vui lao nhanh trong gió đèo Phương Tích
  Dô hò dô, dô ấy dô hò dô,
  Cầu Cấm thân yêu mang sức cuộc đời ta.

  2. Câu hò ngân, sóng nâng triều lên,
  Còn nhớ bao đêm pháo kích bom giặc gầm,
  Từng nhịp cầu gắn bó yêu thương,
  Cầu vươn sang ngang trong chí người gang thép.
  Dô hò dô, dô ấy dô hò dô,
  Đội ngũ ta đi hát tiếp bản hùng ca.

  3. Qua dòng sông, bao chuyến xe ngược xuôi,
  Kìa pháo qua sông ra đi giữ biển trời.
  Chào nhịp cầu nuôi lớn ước mơ,
  Tàu vui lao nhanh đi xây dựng đất nước.
  Ơi Nghệ An đất quê ta,
  Cầu Cấm thân yêu viết tiếp bản hùng ca.