Bài ca biên giới
1-Cây lá xanh xanh in hình bóng quen,Chiến sĩ nhân dân biên phòng áo xanh,Nơi biên giới rừng già bát ngát,Có chúng tôi canh giữ đêm ngày.ĐK:Cho bao em thơ yên giấc ngủ ngon,Cho lúa reo vui trên đồng nắng mới,Cho cây lá rừng già biên giới,Mãi mãi hát ca khúc hát ngàn đời.Cho quê hương ta mãi mãi đẹp tươi,Cho máy reo trên công trường kiến thiết,Ôi đất nước mẹ hiền có biết,Chúng tôi đứng đây canh giữ ngày đêm.2-Bao dốc bao khe vó ngựa đã quen,Bóng suối long lanh in màu áo xanh,Ôi mỗi tấc rừng già quê hương,Chúng tôi quyết đem xương máu giữ gìn.(ĐK)3-Đất nước trao tôi núi rừng rẫy nương,Giữ đất quê hương giữ từng tiếng chim,Giữ vững mãi màu trời biên giới,Mãi mãi sáng trong nghĩa đất tình người.(ĐK)