Bắc Sơn

Bản nhạc

                    BẮC SƠN

Ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió
Đau lòng bao năm sống lầm than đây đó
Ai về châu xưa nhớ hồi máu thắm cây rừng
Còn vang khe núi tiếng quân oai hùng.

Lớp lớp chiến đấu Lạng Sơn tung bay cờ
Rồi vùng đồi núi nhờ bao nhiêu hận thù
Dân quân du kích .Cách mạng bừng mùa Thu
Sao vương bóng cờ bay trên chiến khu.

ĐK
Bắc Sơn ! đây hố sâu mồ chôn
Rừng núi ngân tiếng hú căm hờn
Bắc Sơn ! Khi bóng trăng mờ sương
Bắc Sơn ! Không bóng người dưới thôn.

Giặc Pháp tàn ác giày xéo
Từng xác ngập đất máu xương
Nhà đốt, cầm giáo cầm súng
Dân quân vùng ra sa trường
Bắc Sơn ! Nơi đó sa trường xưa
Bắc Sơn ! Đây núi rừng chiến khu !

2-
Nghe rừng âm u tiếng ngàn ca nguồn sống
Nay toàn dân say gió lành bên khe suối
Nhưng nhìn châu xưa bóng cờ mấy cánh sao vàng
Đồn cao vách đá nép mây huy hoàng.

Toán chiến sĩ bước về châu xưa xây đồn
Đoàn người Việt mới quyết hy sinh một lòng
Gươm đao chung sức phá xiềng cùng chặt gông
Ra tay đắp nền xây châu Bắc Sơn.(ĐK)


Bình luận (0)