Bác Hồ
Bài hát được nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác dựa trên lời thơ của tiểu thuyết gia và nhà báo Cuba Lisandro Otero González (04/6/1932 – 03/01/2008)Bác HồNgoài lòng dũng cảm Người chẳng thiếu quyết tâmBác vốn là du kíchNgoài trí thông minh Người rất nhiều xúc cảm Bởi Bác là nhà thơNgoài sự tinh anh còn tầm nhìn xaBác là nhà chính trịNgoài sự hiểu biết còn bao vốn quýBác vốn là người thầyVà tất cả hun đúc tạo xâyNgười du kích – Nhà thơ – Nhà chính trị – Người thầyĐể làm nên một người Cộng sảnHồ Chí Minh!Gốc của dân – Bác cũng chính là dânVẫn hòa trong thác Nhân dân cuộn chảyNhân dân còn mãi mãi như lịch sử là bất tửVà Bác Hồ sống mãi với Nhân dânHồ Chí Minh!Gốc của dân – Bác cũng chính là dânVẫn hòa trong thác Nhân dân cuộn chảyNhân dân còn mãi mãi như lịch sử là bất tửVà Bác Hồ sống mãi với Nhân dân.