Bà mẹ Gạc Ma
BÀ MẸ GẠC MAChiều nay trời có mưa không? Sao biển Trường Sa đong đầy nước mắt. Chiều nay biển có giông không ?Mà lòng người nổi bão. Gạc Ma Gạc Ma Bà mẹ Gạc Ma Lạy trời anh về lạy trời anh về Bà mẹ Gạc Ma Mấy mười năm rồi vẫn trông đèn đợi cửa Gió thốc vào nhà lại trở ngược ra khơi. Bà mẹ Gạc Ma Không lập mộ gió, gối đầu lên nỗi nhớ, gió thốc vào nhà lại trở ngược ra khơi Lạy trời anh về, lạy trời anh về.Lạy trời anh về gửi hoa theo sóng, Lạy trời anh về gửi hoa theo sóng, theo sóng trôi xa.