Ba bà đi bán lợn con Videoclip

Đóng góp: Trần Hoàng Hải Anh
Lời 1:
Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn sề
Bán đi chẳng được chạy về lon ton.


Lời 2:
Ba thằng cu tí chạy theo
Lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười
Ba thằng cu tí học lười
Trốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo.

Bình luận (0)