Aria O mio babbino caro

Rinuccio.


Lời tiếng Ý :


O mio babbino caro!
mi piace, è bello bello,
vo’andare in Porta Rossa
a comperar l’anello!
Si, si, ci voglio andare!
E se l’amassi indarno,
andrei sul Ponte Vecchio
ma per buttarmi in Arno!
Mi struggo e mi tormento,
O Dio! Vorrei morir!
Babbo, pietà, pietà!
Babbo, pietà, pietà!

Dịch nghĩa tiếng Việt :
Ôi cha yêu quí của con! Con mến chàng, chàng rất đẹp trai. Con muốn đến Porta Rossa( Cổng Hồng) để mua nhẫn! Nhưng nếu tình yêu của con bất thành, thì con sẽ đến Ponte Vecchio (Cầu Cũ) và gieo mình xuống sông Arno. Con buồn bã khổ sở quá. Trời ơi! Con chỉ muốn chết. Cha ơi, xin hãy thương con! Cha ơi, xin hãy thương con!

Bình luận (1)

 1. Anh Thư
  O mio babbino caro"( Ôi cha yêu quí của con) là một aria dành cho giọng soprano trích từ vở opera Gianni Schicchi (1918) của Giacomo Puccini. Nhân vật Lauretta hát đoạn này khi căng thẳng giữa cha cô là Schicchi và gia đình của Rinuccio,người cô yêu, nghiêm trọng đến mức có thể chia lìa cô với Rinuccio.
  Lời tiếng Ý
  O mio babbino caro!
  mi piace, è bello bello,
  vo’andare in Porta Rossa
  a comperar l’anello!
  Si, si, ci voglio andare!
  E se l’amassi indarno,
  andrei sul Ponte Vecchio
  ma per buttarmi in Arno!
  Mi struggo e mi tormento,
  O Dio! Vorrei morir!
  Babbo, pietà, pietà!
  Babbo, pietà, pietà!

  Dịch nghĩa tiếng Việt :
  Ôi cha yêu quí của con! Con mến chàng, chàng rất đẹp trai. Con muốn đến Porta Rossa( Cổng Hồng) để mua nhẫn! Nhưng nếu tình yêu của con bất thành, thì con sẽ đến Ponte Vecchio (Cầu Cũ) và gieo mình xuống sông Arno. Con buồn bã khổ sở quá. Trời ơi! Con chỉ muốn chết. Cha ơi, xin hãy thương con! Cha ơi, xin hãy thương con!