Anh lại về bên sông Vàm cỏ

ANH LẠI VỀ BÊN SÔNG VÀM CỎ

Sáng tác: Lưu Cầu
Trình bày: Kim Yến

************************
 

Vui sao em gặp anh người thợ
Nơi đây trên cánh đồng héo khô
Trong đội máy kéo đi ngược dòng sông
Anh mang tình yêu đến với ruộng đồng.

Vui sao em gặp anh người thợ
Nơi đây trên cánh đồng héo khô
Trong đội máy kéo đi ngược dòng sông
Anh mang tình yêu về cùng đồng lúa.

Ta cùng chung một chiến hào
Trên quê mẹ năm nào.
Anh đánh tầu trên sông Vàm cỏ gian lao.
Em tải thương binh cũng đi qua dòng sông ấy
Và như thế anh ơi! Hạnh phúc đến.
Trong hy vọng,trong đấu tranh và trong lao động.
Như dòng sinh đôi Vàm cỏ Tây-Vàm cỏ Đông…

Như dòng sông sinh đôi.
Đất nước và tình yêu chúng ta mang nặng phù sa.

 

Bình luận (0)