Anh giải phóng quân xin anh hãy dừng chân

Đóng góp: Anh Thư

Bình luận (1)

  1. Ngọc Thạch

    Cảm ơn bác Anh Thư về sự nhiệt tình và đóng góp nhanh chóng; hiệu quả. Tôi vừa nêu yêu cầu bác đã tìm được bản thu này thay thế bản tín hiệu yếu và tìm đươc bài Mặt trời không lặn trên thảo nguyên. Một lần nữa xin cảm ơn bác.