Anh Ba Hưng

Bản nhạc

ANH BA HƯNG

 
Có anh ba Hưng
Vốn thiệt nông dân
Đi lính hơn năm trường
Vừa mới được huân chương.
Thằng Sáu thấy anh nó mừng.
Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn
Nó khen nó khen anh hoài
Nó nói rằng anh có tài
Nó nói mới một năm nay
Mà anh đã bắn
Giết Tây hơn trăm thằng
Diệt trừ quân Pháp sài lang
Diệt trừ đế quốc sài lang
Nó vô bắn phá
Nát tan xóm mình
Láng giềng hỏi thăm sự tình.
 

Bình luận (0)