Ải Chi Lăng

Bản nhạc

ẢI CHI LĂNG


1.
Chi Lăng, Chi Lăng, tiếng ai hò reo vang trời
Chi Lăng, Chi Lăng, bóng ai tranh hùng muôn đời
Trời âm u, gió thu rú lên, rít lên ào ào,
Rừng thông rên xiết dường như khóc dưới luồng bão
Lời ai nỉ non trong mây, hồn ai thở than nơi này
Hồn gió hay lời reo ngàn quân sĩ đã chết ?
Hồn gió hay hồn ai còn thương tiếc ?
Trời lung lay, sấm vang, sét vang nổi lên ầm ầm
Đồi thông, thung lũng đều long lở dưới hồi sấm
Lời ai, phải chăng thần thánh ?
Hồn ai, phải chăng hùng anh ?
Vì nước tuốt gươm đột xông
Làm cho rõ giống Tiên Rồng

ĐK:
Hồi nhớ tới vó câu khập khễnh lướt qua làn khói giáp chiến
Hồi nhớ tới bóng muôn cờ xí phất tung hùng vĩ, quyết chiến !
Vì nước tuốt gươm xông pha
Lòng trung cứu dân lầm than
Đồng hát khúc anh hùng ca
Bền gan kết tâm cường tráng
Khuất Nam, bình Bắc oai hùng luôn tiến
Trống chiêng vang rền.

2.
Hồi chiêng khua thúc quân, tiếng loa thét lên long trời
Hùng binh say máu, cùng gầm như sóng, cố tràn tới
Cờ Nam phất lên oai nghi, nhà Nam vẻ vang một thì
Triều Lý linh hùng ta liều thân sống, quyết chiến!
Đồng tiến tuôn giày lên ngàn quân Tống
Thù muôn năm Liễu Thăng kéo quân tiến qua biên thùy,
ngựa phi như sóng, vượt khe suối, lướt rừng núi
Ngờ đâu tiếng loa vừa báo Lê tướng chước thâm, tài cao
Đồng ứng phá tan giặc Minh
Hùng anh múa tít gươm linh.

ĐK:
Hồi nhớ tới vó câu khập khễnh lướt qua làn khói giáp chiến
Hồi nhớ tới bóng muôn cờ xí phất tung hùng vĩ, quyết chiến !
Vì nước tuốt gươm xông pha
Lòng trung cứu dân lầm than
Đồng hát khúc anh hùng ca
Bền gan kết tâm cường tráng
Khuất Nam, bình Bắc oai hùng luôn tiến
Trống chiêng vang rền.

Bình luận (1)

 1. PLN
  Hay quá
  Hồi nhớ tới vó câu khập khễnh lướt qua làn khói giáp chiến
  Hồi nhớ tới bóng muôn cờ xí phất tung hùng vĩ, quyết chiến !
  Vì nước tuốt gươm xông pha
  Lòng trung cứu dân lầm than
  Đồng hát khúc anh hùng ca
  Bền gan kết tâm cường tráng
  Khuất Nam, bình Bắc oai hùng luôn tiến
  Trống chiêng vang rền.