Gửi tác phẩm cho chúng tôi

Nếu bạn là thành viên, muốn đóng góp những bản thu chất lượng, quý giá mà Bài ca đi cùng năm tháng chưa có, bạn có thể gửi những tác phẩm đó cho chúng tôi.

Các thể loại có thể gửi gồm có:

Các tác phẩm hoặc bản thu chất lượng, đầy đủ thông tin, phù hợp với tiêu chí trang nhạc sẽ được chúng tôi thẩm định và đăng lên trang nhạc