Thư của biên đạo múa Thái Ly

Thư của biên đạo múa Thái Ly (NSND) Ngày 20-6-1969 Anh Bảo Định Giang kính mến! Hôm nay trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt tôi viết thư cho anh. Thư sẽ đi bằng máy bay và chắc sẽ tới tay anh nhanh chóng hơn. Trước hết xin thay mặt tất cả anh chị em làm công tác âm nhạc và múa gửi lời kính thăm anh và thông qua anh gửi tất cả các anh chị, các đồng chí trong ngành âm nhạc và múa cũng như tất cả các anh chị trong Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật ngoài này. Rất nhớ anh và tất cả các anh, các chị. Thư này viết cho anh, chủ yếu là để hỏi và nhắc anh một số việc mà bọn tôi trong này đang mong, nên không thể kể nhiều về chuyện anh chị em trong này đang triển khai trong tình hình mới. Nói chung thuận lợi mới cũng nhiều nhưng khó khăn mới cũng nhiều. Anh chị em mình phấn khởi quyết tâm và nhìn vấn đề Hòa bình với thực tế sinh động cũng thực tế hơn và cũng có thể gọi là cũng rất Việt Nam. Yêu cầu mọi mặt về công tác Văn nghệ rất nhiều và rất cấp thiết. Để chuẩn bị cho tình hình này anh Tăng Lộc có gặp các anh ngoài đó, không hiểu tình hình tiến triển đến đâu rồi. Bọn tôi càng mong càng thấy hun hút. Trong khi đó các bộ phận khác đều tới tấp trở về. Rất mong anh nhận được thư này nên trả lời cho trong này yên tâm và rõ vấn đề hơn. Nói chung nếu có dịp mong các anh luôn viết cho bọn tôi nhất là trong tình hình này để tiện phối hợp công tác. Tất cả các anh trong này đều khỏe có lẽ vì thay đổi khí hậu, ít nhất như ngày gặp anh (những ngày đầu). Mong các anh chị quan tâm đến gia đình một số đồng chí chúng tôi trong này (một số anh chị em diễn viên, và nhất là ngành múa ít được các anh hỏi thăm nhất). Thôi nhé mong thư anh, mong thư tất cả các anh. Gửi lời hỏi thăm anh Tố Hữu. Kính chúc anh đóng góp nhiều cho Văn nghệ miền Nam. Bắt tay anh chặt. Rất nhớ anh T.L

Bình luận (0)