Nhật ký trong tù

Đóng góp: Anh Thư

1. Mở đầu

Ngâm thơ ta vốn không ham,
Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây;
Ngày dài ngâm đợi cho khuây,
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

2. Giã gạo

đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Ở trên đời người cùng vậy

Gian nan, rèn luyện mới thành công"

3. Giải đi sớm

Gà gáy một lần đêm chửa tan,
Chòm sao nâng nguyệt vượt lên ngàn;
Người đi cất bước trên đường thẳm,
Rát mặt, đêm thu, trận gió hàn.

Phương đông màu trắng chuyển sang hồng,
Bóng tối đến tàn, quét sạch không;
Hơi ấm bao la trùm vũ trụ,
Người đi, thi hứng bỗng thêm nồng.

Bình luận (0)