Xuân về trên đất Thăng Long

Đóng góp: Quang Dũng

Xuân về trên đất Thăng Long

Viết lời hát văn ; NSND Thế Dân

Trình bày ; Quang Dũng

Bình luận (0)