Xuân Trường khúc hát mến thương

Đóng góp: Đinh Xuân Hội

Bình luận (1)

  1. Đinh Xuân Hội
    Bài hát viết về đề tài quê hương đất nước, ngợi ca quê hương nói chung, mảnh đất Xuân Trường - Nam Định nói riêng