Vui mở đường

Đóng góp: Pear

Bản nhạc

1. Ơ... Trông lên (mà) đỉnh núi (ơ) thời cao,
Tinh thần (mà) cứu nước (ơ) còn cao hơn nhiều.

Bạn thanh niên ơi! Lên cao trên núi mà trông sóng vỗ biển đông mênh mông đất nước.
Như nhắn nhủ khó khăn không lùi, mưa nắng gian khổ gió sương không ngại.
Bạn thanh niên ơi!

Phá núi bắc cầu ta đắp đường, bước gấp lên đường ra chiến trường,
Đoàn thanh niên đi vui phơi phới. Chị em thanh niên ta ơi!
Chúng ta đi đắp đường ngày đêm không mỏi nguyện tất cả vì miền Nam ta.

Ơ... Ớ... Lứa tuổi ta vì cứu nước chị em ta ra công trường.
Thanh niên ta ba sẵn sàng, phụ nữ (ớ) ba đảm đang.

2. Ơ... Khi nào mà giải phóng (ơ) miền Nam,
Nước nhà thống nhất (ơ), giặc tan ta mới về.

Chị em ta ơi ai qua khu Bốn mà nghe tiếng hát đoàn ta xung phong đi cứu nước.
Trong nắng tỏa nước da thêm hồng, qua khói lửa vững thêm trong lòng.
Chị em ta ơi!

Gánh đá bên đồi ta đắp đường. lấp hố xe vượt ra chiến trường.
Tuổi xanh ra đi vui phơi phới, bạn thanh niên ta ơi!
Chúng ta theo Bác Hồ vượt qua gian khổ, Người vất vả vì toàn dân ta.

Ơ... Ớ... Lứa tuổi ta vì cứu nước nguyện xung phong ta lên đường.
Thanh niên ta ba sẵn sàng, tiền tuyến bên hậu phương.
Tuổi xanh ra đi vui phơi phới. Bạn thanh ơ niên ta ơi!

Bình luận (0)