Tương phùng tương ngộ

Đóng góp: Quang Dũng

Bình luận (1)

  1. Quang Dũng
    Song ca Quan họ : Quang Dũng và Thu Hậu !..............................