Trầu cánh phượng

Bình luận (1)

 1. Quang Dũng

  MV Bài hát : Trầu cánh phượng

  Sáng tác : Nhạc sĩ Bá Quang

  Biểu diễn : Tốp ca Quan họ Tiên Sa Thành phố Hồ Chí Minh

  Bối cảnh Chùa Bút tháp , Tỉnh Bắc Ninh

  Đài Truyền hình Hải Dương thực hiện tháng 7 năm 2020