Trầu cánh phượng

Đóng góp: Quang Dũng

Trầu cánh phượng

Tác giả ; Bá Quang

Đơn ca ; Quang Dũng

Bình luận (0)