Thuyền Từ

Đóng góp: Hạnh Thông Tây Hội

Bình luận (1)

  1. Hạnh Thông Tây Hội
    Bài hát do soạn giả ĐInh Hồng Vân sáng tác lời năm 2010, viết theo điệu Cây trúc xinh ( chưa có trong bản chọn khi đăng bài), mong BBT, BQT cập nhật bổ sung trong danh mục làn điệu