Nhất ngon là mía Lam Điền

Đóng góp: Quang Dũng

Bình luận (1)

  1. Quang Dũng
    Song Ca Quan Họ Lời Cổ : Quang Dũng Và Phương Thùy !...................................